05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

3

Kaj ne sodi v kanalizacijo? 

V kanalizaciji žal pogosto najdemo stvari, ki vanjo ne sodijo in ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode, škodujejo kanalizacijskemu sistemu in lahko spremenijo sestavo odpadne vode do te mere, da je biološko čiščenje na čistilni napravi onemogočeno. Te snovi so potencialno nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

Poskrbimo, da v odtok in kanalizacijo ne odlagamo:

  • Barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, kislin, lugov, fitofarmacevtskih sredstev in zdravil;
  • gradbenih odpadkov;
  • trdnih odpadkov, kot so kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža;
  • organskih odpadkov;
  • vsebine septičnih jam;
  • odpadnih olj, masti in naftnih derivatov ter
  • hidravličnih, strojnih, motornih oziroma vseh mineralnih in sintetičnih olj.

Tovrstne odpadke zbirajo pooblaščeni zbiralci. Olja iz zadnje alineje je dolžan prevzemati tudi trgovec.


Kazalo strani
NULL