05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

8

Kako do male komunalne čistilne naprave? 

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) se uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode na območjih, kjer priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (še) ni mogoče. Informacije o MKČN smo za vas zbrali v letaku, korake za vgradnjo in uporabo MKČN pa v nadaljevanju: 

  1. Izberite ustrezno MKČN: Komunalna zbornica Slovenije je na svoji spletni strani objavila seznam modelov, proizvajalcev in slovenskih dobaviteljev MKČN velikosti do 50 PE (primernih za gospodinjstva), za katere je bila predložena ustrezna dokumentacija po predpisih o gradbenih proizvodih. V seznamu navedene MKČN po mnenju pooblaščenih evropskih laboratorijev zagotavljajo izpust primerno očiščene komunalne odpadne vode. 
  2. O vgradnji MKČN obvestite Komunalo, in sicer v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja. Obvestilu priložite izjavo o lastnostih, ki ste jo prejeli ob nakupu MKČN.
  3. Poskrbite za meritve in znižanje okoljske dajatve: V prvem letu obratovanja MKČN morate pri akreditiranem laboratoriju naročiti prve meritve iztoka iz naprave (odvzame se trenutni vzorec), in sicer po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu MKČN. Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, (KPK presega predpisano mejno vrednost 200 mg/l), morate meritve ponoviti.
  4. Izdelajte Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in najkasneje v 30 dneh po pridobitvi skladnega analiznega izvida posredujte kopijo Poročila Komunali. Prosimo, da dokumentaciji priložite tudi tehnične podatke o MKČN ter navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje MKČN.

Dokumentacijo nam lahko posredujete: 

  • po pošti na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali
  • skenirano po e-pošti info@komunalaidrija.si ali
  • osebno na sedežu podjetja Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija v času uradnih ur, ki so vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

Po prejemu popolne dokumentacije in skladnega analiznega izvida vam bomo znižali okoljsko dajatev za 90 %.


V prvem naslednjem koledarskem letu po izvedbi prvih meritev (in nato na vsaka 3 leta) bomo opravili pregled MKČN in izdali poročilo o pregledu. Nadaljnji pregledi MKČN se ne izvedejo, če nam v roku za izvedbo pregleda predložite skladne analizne izvide, ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa. V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno, se za naslednja tri leta ukine znižana okoljska dajatev. Ponovni pregled se lahko izvede prej, vendar se ga zaračuna skladno z veljavnim cenikom.

Za več informacij o vgradnji MKČN in vaših obveznostih smo vam na voljo na telefonu 05/ 37 27 200 ali po elektronski pošti info@komunalaidrija.si vsak delovni dan med 8. in 15. uro.

  • Kazalo strani
    NULL