05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

10

Do kdaj je treba obstoječe pretočne greznice zamenjati?

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v male komunalne čistilne naprave (MKČN) ali nepretočne greznice.

Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta. Če lastniki hiš, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002 in so na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, morajo le to urediti do 31. decembra 2021.

Do leta 2021 si morajo MKČN torej vgraditi lastniki hiš, ki greznice trenutno sploh nimajo. Veljavna zakonodaja za obstoječe objekte dopušča uporabo obstoječih greznic (eno in več prekatnih), ki jih je treba zamenjati z MKČN v primeru rekonstrukcije objekta – t.j., ko je za poseg treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

Kazalo strani
NULL