05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Pogrebna in pokopališka dejavnost

Vsako dokončno slovo je težko in ni treba, da v bolečih trenutkih sami sprejemamo pomembne odločitve. Komunala Idrija v sklopu področja Skupne komunalne službe izvaja tudi pogrebno dejavnost, kjer nudi pomoč žalujočim pri urejanju vseh zadev v zvezi z oskrbo pokojnikov, pripravo pogrebov in urejanjem dokumentacije, ter in pokopališko dejavnost, kjer upravlja in ureja pokopališča v Občini Idrija. O postopku ravnanja ob izgubi bližnjega si preberite med najpogostejšimi vprašanji, ki smo jih za vas zbrali tukaj. Informacije so vam na voljo tudi v letaku

Dejavnost zaposleni Komunale Idrija vselej opravljajo s spoštovanjem in pieteto do pokojnic ali pokojnikov ter njihovih svojcev. S stalno dosegljivostjo ter znanjem in izkušnjami, pridobljenimi skozi dolgoletno navzočnost v idrijski in cerkljanski občini, zagotavljajo dostojanstveno oskrbo pokojnikov, žalujočim svojcem pa pomoč pri postopkih ter razbremenitev dodatnih skrbi in poti.

Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata bodisi kot gospodarska javna služba ali kot tržna dejavnost.

POGREBNA DEJAVNOST

Pogrebna dejavnost se izvaja predvsem v občinah Idrija (8 pokopališč) in Cerkno (9 pokopališč), v manjši meri pa tudi izven omenjenih občin.

Pogrebna dejavnost, ki se izvaja kot obvezna GJS, je 24-urna dežurna služba, kjer zaposleni Komunale poskrbijo za vsak prevoz od kraja smrti do prostora, določenega za oskrbo pokojnikov. Trenutno se služba izvaja v Idriji, ureja pa se tudi širitev področja delovanja v Občino Cerkno. Delavci pogrebne službe so dosegljivi na sedežu Komunale, Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija, oziroma po telefonu 051 440 505 vse dni, ne glede na uro.

Pogrebne svečanosti se v celoti izvajajo na pokopališču v Idriji in Spodnji Idriji, na ostalih pokopališčih pa je izvajanje teh del odvisno od želja in zahtev naročnikov.

Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, sicer obsega prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Pokopališka dejavnost, ki se izvaja kot izbirna GJS, obsega upravljanje in urejanje pokopališč oziroma naslednje dejavnosti za pokopališča v Idriji, Spodnji Idriji, Godoviču in Zavratcu: 

  • Oddajo grobov v najem;
  • vodenje evidenc o pokojnikih in najemnikih grobov;
  • izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč;
  • zagotavljanje urejenosti pokopališč (vzdrževanje, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekop grobov) ter
  • izvajanje investicijskega vzdrževanja in investicij.
Zaposleni Komunale Idrija na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti pa so vam za dodatna vprašanja na voljo tudi vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonu 05/ 37 27 225 (vodja področja) oziroma na marko.gnezda@komunalaidrija.si. 


  • Kazalo strani
    NULL