05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Oskrba s pitno vodo

Dejavnost oskrbe s pitno vodo se na Komunali Idrija izvaja v sklopu področja Vodovod, odpadki in kanalizacija. Komunala v Občini Idrija izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in upravlja javni vodovod. 

Gospodarska javna služba, ki se izvaja skladno s potrjenim Programom oskrbe s pitno vodo v Občini Idrija 2018 – 2021, med drugim obsega: oskrbo uporabnikov javne službe s pitno vodo, redno vzdrževanje javnega vodovoda, pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij in priključkov na javni vodovod, nadzor kakovosti in količine vode, označevanje vodovarstvenih območij, izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov, redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na območju javnega vodovoda in priključevanje novih uporabnikov javne službe.

Dela na trgu pa zajemajo popravila priključkov, ki niso krita iz GJS, izredne menjave vodomerov (poškodbe, zamrznitev …) in druga montažna dela po naročilu strank (npr. izdelava novih hišnih priključkov).

Za naročilo tovrstnih del smo vam na voljo po e-mailu info@komunalaidrija.si oziroma na telefonu 05/ 37 27 221. 

PITNA VODA - NAŠE NARAVNO BOGASTVO

Slovenija je bogata z vodnimi viri in tako kot v večini občin se lahko tudi v Idriji pohvalimo s čisto pitno vodo. Na ulicah in trgih v Idriji in Spodnji Idriji se lahko v poletnih mesecih od junija do septembra brezplačno odžejate pri javnih pitnikih, ki jih Komunala redno vzdržuje in vsako leto preverja skladnost vode z mikrobiološkimi in fizikalno kemijskimi analizami. Zaposleni Komunale si vselej prizadevajo, da občanom zagotavljajo zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, ki se po kakovosti zlahka primerja z vodo iz gorskih izvirov. 

S pitno vodo Komunala oskrbuje 23 naselij v Občini Idrija in tudi del naselja Medvedje Brdo, ki sicer sodi v Občino Logatec, kar je skupno več kot 9000 uporabnikov. Na spodnjem zemljevidu lahko poiščete vašo lokacijo in preverite, kateri vodooskrbni sistem zagotavlja vodo, ki prihaja iz vaše pipe.

Da iz domače pipe priteče čista pitna voda, se nam danes zdi nekaj povsem samoumevnega. A zavedajmo se, da je pitna voda naše največje naravno bogastvo in neprecenljiva ter nenadomestljiva dobrina. Pitna voda postane takoj po uporabi komunalna odpadna voda ter skupaj z industrijsko in delom padavinske odpadne vode potuje v javno kanalizacijo. Za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju Občine Idrija kot izvajalka gospodarske javne službe skrbi Komunala, za njeno kakovost pa lahko veliko storimo tudi uporabniki sami. Zmanjševanje količine detergentov, čistil in kozmetike za vsakodnevno rabo je že prvi velik korak. Predvsem pa je pomembno, da spremenimo miselnost in z vodo ravnamo kot z dragoceno dobrino. 

PIJMO VODO IZ PIPE! 

Na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva je nastala iniciativa Voda iz pipe, ki je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo in ki preko cetificiranih organizacij širi sporočilo, da je voda v Sloveniji zdrava in kakovostna, pitje pitne vode iz pipe pa bolj zdravo in okolju prijaznejše vedenje kot poseganje po predpakirani vodi. S podpisom zaveze Voda iz pipe se je tudi Komunala zavezala, da bo na delovnem mestu, dogodkih in sestankih ponujala le pitno vodo iz pipe in k temu spodbujala zaposlene, poslovne partnerje in ostale deležnike. Ob podelitvi certifikata je direktor Komunale Beno Fekonja dejal, da 

»Komunala Idrija sicer že dolgo zasleduje usmeritve, ki jih prinaša pridobljeni certifikat, prijavili pa smo se iz enega samega razloga: k zavezi želimo spodbuditi tudi ostala podjetja in ustanove, saj imamo odlično vodo in bi bil greh, če bi na svojih sestankih točili vodo iz plastenk. Zavedajmo se svojih naravnih danosti! Mi še naprej obljubljamo, da bomo za našo vodo ravnali z vso skrbnostjo in odgovornostjo, vodstva drugih organizacij pa pozivamo, da se nam v naši nameri pridružijo in podprejo pitje vode iz pipe, ki je najbolj naravno, zdravo in osvežilno.«

Več o certifikatu si preberite na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva.

Več informacij o oskrbi s pitno vodo je zbranih v desnem izbirnem meniju. Zaposleni Komunale Idrija na področju VOODKA pa so vam za dodatna vprašanja na voljo tudi vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonu 05/ 37 27 215 (vodja področja) oziroma na info@komunalaidrija.si. 

Kazalo strani
NULL