05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

Oglaševanje in plakatiranje

Dejavnost oglaševanja in plakatiranja Komunala izvaja v Idriji in Spodnji Idriji kot izbirno gospodarsko javno službo (GJS) v sklopu področja Energetika in upravljanje.Obsega oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih za oglaševanje ter plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje.

Komunala kot upravljavec plakatnih mest:

  • sprejema, namešča in odstranjuje plakate;
  • koordinira prosta mesta plakatiranja;
  • vzdržuje, čisti, obnavlja in vodi kataster objektov za oglaševanje (plakatni panoji, stebri in obešanke na drogovih javne razsvetljave);
  • z logotipom označuje objekte za oglaševanje in oglaševalske predmete ter
  • vodi evidenco o razpoložljivih kapacitetah in zaračunanih storitvah oglaševanja.

V Idriji je na voljo 8 stebrov s skupno površino 60 m2 in panoji v Lapajnetovi ulici s površino 23 m2. V Spodnji Idriji so na voljo 4 oglasni stebri s površino 30 m2. Natančne lokacije so razvidne na spodnjem zemljevidu.

Rezervacije plakatnih mest niso možne. Za naročilo plakatiranja nas lahko kontaktirate na telefon 05/ 37 27 228 (vodja dejavnosti) oziroma nam po e-mailu info@komunalaidrija.si ali na naslov Komunala Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija pošljite izpolnjeno vlogoKer plakatiranje poteka ob ponedeljkih, svetujemo, da na sedež Komunale Idrija, Carl Jakoba 4, Idrija, plakate dostavite do petka ali najkasneje v ponedeljek do 10. ure. Za več informacij vam ostajamo na razpolago preko navedenega kontakta. 

Več informacij o oglaševanju in plakatiranju je zbranih v desnem izbirnem meniju. Zaposleni Komunale Idrija na področju plakatiranja so vam za dodatna vprašanja in storitve na voljo tudi vsak delovni dan med 7. in 15. uro na telefonu 05/ 37 27 228 (vodja dejavnosti) oziroma na info@komunalaidrija.si


Kazalo strani
NULL