05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

torek, 07. september 2021

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Lastnik obstoječega objekta s pretočno greznico, ki je skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje, mora odvajanje in čiščenje v MKČN zagotoviti najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta. Kot rekonstrukcija se razume vsak poseg, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Če lastniki hiš odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode nimajo urejenega skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje, morajo le to urediti do 31. decembra 2021.

Več si lahko preberete tukaj.

Kazalo strani