05 372 72 00 | info@komunalaidrija.si |

četrtek, 22. september 2022

PODALJŠANJE VLOG ZA OPROSTITEV PLAČILA STORITEV, POVEZANIH Z GREZNICAMI IN MKČN NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

Obveščamo vas, da se v novembru 2022 večini kmetijskih gospodarstev izteče triletno obdobje oprostitve plačila in izvajanja storitev, povezanih z greznicami in MKČN. Uporabniki, ki v skladu z 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva meša skupaj z gnojevko oziroma gnojnico iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladišči najmanj šest mesecev pred uporabo v kmetijstvu in o tem poroča izvajalcu javne službe, lahko le-to uporablja kot gnojilo na svojih kmetijskih površinah. 

Če bi želeli oprostitev neprekinjeno uveljavljati tudi v naslednjem triletnem obdobju, morate najkasneje do 30. 10. 2020 ponovno oddati Vlogo za oprostitev  na naslov Komunala d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija ali po e-mailu na info@komunalaidrija.si, sicer bo upoštevana od datuma prejema dalje.

V vlogi je potrebno navesti datume in količine odstranjenega blata iz greznice ali MKČN v gnojno jamo v obdobju veljavne oprostitve ter ji priložiti aktualna dokazila o:

-obdelovalnih površinah (kopija zbirne vloge za koriščenje kmetijskih subvencij, izpis iz registra kmetijskih gospodarstev) ter

-številu glav živine (kopija zbirne vloge za koriščenje kmetijskih subvencij, izpis iz registra živali).

Uporabniki bodo o odobritvi vloge obveščeni pisno. 

Za dodatna pojasnila nas pokličite na 05/37 27 233 ali nam pišite po elektronski pošti na info@komunalaidrija.si .


Kazalo strani